Ampliación á par

Ampliación de capital en que o accionista paga o valor nominal da acción, resultado de dividir o capital social entre o número de accións.