Ampliació a la par

Ampliació de capital en què l'accionista paga el valor nominal de l'acció, resultat de dividir el capital social entre el nombre d'accions.