Alcista

O mercado considera alcista unha tendencia ou posición cando existen procesos ou expectativas de subas de prezos nun determinado mercado ou valor mobiliario