Alcista

El mercat considera alcista una tendència o posició quan hi ha processos o expectatives de pujades de preus en un determinat mercat o valor mobiliari