Ao contado

Compravenda de valores que implica a entrega simultánea do prezo e do valor obxecto do contrato.