Al comptat

Compravenda de valors que implica l'entrega simultània del preu i del valor objecte del contracte.