AIAF

AIAF é o mercado financeiro de débeda (ou renda fixa) en que cotizan e se negocian os activos que as empresas de tipo industrial, as entidades financeiras e as administracións públicas territoriais emiten para captar fondos para financiar a súa actividade. O mercado AIAF, baixo a supervisión da Comisión Nacional do Mercado de Valores, garante a transparencia das operacións e fomenta a liquidez dos activos admitidos a cotización