AIAF

AIAF és el mercat financer de deute (o renda fixa) en què cotitzen i es negocien els actius que les empreses de tipus industrial, les entitats financeres i les Administracions públiques territorials emeten per captar fons per finançar la seva activitat. El Mercat AIAF, sota la supervisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, garanteix la transparència de les operacions i fomenta la liquiditat dels actius admesos a cotització