Admisión a cotización en bolsa

Incorporación do capital dunha sociedade ao mercado secundario. O proceso de admisión dun valor require o cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa bolsista e comporta a incorporación dun título ao mercado de capitais