Admissió a cotització en borsa

Incorporació del capital d'una societat al mercat secundari. El procés d'admissió d'un valor requereix el compliment dels requisits exigits per la normativa borsària i comporta la incorporació d'un títol al mercat de capitals