Accións propias

Accións emitidas e non subscritas que son propiedade da propia empresa, é dicir, que non foron recolocadas entre os accionistas.