Acción preferente

É aquela que confire un dereito especial ao seu titular. Este dereito adoita ser de contido económico e materialízase nun dereito preferente na repartición de beneficios ou na cota de liquidación social.