Acció preferent

És aquella que confereix un dret especial al seu titular. Aquest dret sol ser de contingut econòmic i es materialitza en un dret preferent en el repartiment de beneficis o en la quota de liquidació social.