Á par

Cambio ou cotización equivalente ao 100 % do valor nominal do título.