A la par

Canvi o cotització equivalent al 100% del valor nominal del títol.