Jabetza soila

Jabetza soila da ondasun baten jabeak duen jabari eskubidea, ondasuna erabiltzeko eta hartaz gozatzeko ahalmena galdu duenean, beste pertsona fisiko edo juridiko baten alde eratu delako ondasunaren gaineko gozamen eskubidea.

Gozamena da besteren ondasunez gozatzeko eskubidea eta ondasun horien forma eta funtsa mantentzeko betebeharra, non eta hura eratzeko tituluak edo legeak kontrakorik baimentzen ez duen.

Honek ere interesatu zaitzake