Al detall

  • Així pots utilitzar el Préstec Estudis Inferiors a 2 anys:

    • Aquest préstec personal t'ofereix la possibilitat de finançar el cost d'estudis amb una durada inferior als dos anys, com per exemple un màster, el pagament d'una matrícula, bestretes de beques, Erasmus o despeses d'estudis a l'estranger.
    • Sol·licita la quantitat total que necessitis durant el teu període d'estudis (entre 1.000 € i 75.000 €) i el termini de devolució (entre 1 i 7 anys).
    • El Préstec Estudis Inferiors a 2 anys té un període de carència de capital des de sis mesos fins a dos anys, que es fixarà en funció de la durada dels estudis. Què significa això? Que durant aquest temps només pagues els interessos del préstec, no pagues capital.
    • Un cop acabat el període de carència, comença el període d'amortització, que durarà fins que es compleixi el termini escollit per a la devolució del préstec. Les quotes corresponen al pagament dels interessos i del capital disposat.