Què són els CFD?

Un Contracte per Diferències (CFD) és un instrument d'inversió derivat, que permet negociar sobre el moviment dels Preus de Referència dels Actius Subjacents sense negociar directament l'Actiu Subjacent. Generalment, els CFD es contracten sobre accions, índexs, divises o primeres matèries.

Els CFD són contractes per diferències, és a dir, és un contracte entre dues parts pel qual aquestes s'intercanvien la diferència entre el preu de compra en el moment d'obrir la posició i el preu de venda d'un Actiu Subjacent determinat al tancament de la posició, multiplicat pel nombre de contractes que s'han acordat. És a dir, quan operis amb CFD, no estaràs comprant ni venent l'Actiu Subjacent en si mateix. A aquesta operativa caldria afegir-hi la conversió de divises a euros si l'Actiu Subjacent es negocia en una divisa diferent de l'euro.

A més, els CFD són productes amb palanquejament, perquè permeten mantenir una posició sobre un Actiu Subjacent sense desemborsar la totalitat del cost d'aquesta, dipositant només el Marge requerit per a aquesta operació. Aquesta característica dels CFD pot  suposar alhora un avantatge i un inconvenient, ja que fa que aquest instrument financer sigui un producte complex de risc elevat, amb el qual l'inversor pot perdre els seus diners ràpidament a causa de l'efecte del palanquejament.

Si us plau, vegeu informació important als adjunts següents: Avís legal.