Assegurança per a gossos, com funciona?

És una assegurança destinada a cobrir les necessitats veterinàries i els possibles danys a tercers del nostre millor amic
En adquirir un gos, sigui mitjançant la compra o l'adopció, no només s'introdueix a casa una font d'alegria i companyia, sinó una gran responsabilitat. Més ben dit: una doble responsabilitat. D'una banda, amb l'animal en qüestió apareix el compromís de mantenir-lo sa, net i amb totes les vacunes en regla. I de l'altra, tindrem una responsabilitat amb el nostre entorn i haurem d'evitar que la mascota pugui causar algun dany. Per poder cobrir les despeses que aquest doble compromís comporta existeix una assegurança per a gossos.
Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.

Si hi ha pòlisses per garantir la nostra salut, cobrir els danys del nostre cotxe o assegurar el nostre habitatge, per què no hauria d'existir una assegurança per a gossos? La nostra mascota no és un bé més, és un ésser viu i, per tant, necessita visites al veterinari, a la perruqueria canina i al supermercat. S'estima de fet que a Espanya el manteniment anual del millor amic de l'home se situa de mitjana al voltant dels 1.000 €, amb una forquilla que va dels 700 € als 1.500 € en funció de la raça i, sobretot, de la mida.

Una assegurança per a gossos cobrirà la nostra responsabilitat civil en cas que un tercer surti perjudicat d'alguna acció comesa pel nostre gos. En aquests danys s'inclouen mossegades a persones o altres animals i destrosses, així com qualsevol desperfecte o danys a tercers (ja siguin materials o personals) dins el contractat en la pòlissa. Si tenim un animal caní és, per tant, més que recomanable contractar una assegurança per a ell. T'expliquem com funcionen i quines garanties ofereixen.

Madrid i el País Basc, les comunitats que exigeixen una assegurança de responsabilitat civil

A gairebé cap punt d'Espanya és obligatori contractar una assegurança per a gossos, llevat d'a la comunitat de Madrid i al País Basc, que sí que exigeixen que tots els gossos tinguin una assegurança de responsabilitat civil. L'obligació de contractar aquesta assegurança s'estén a tot el territori nacional en cas de ser propietari d'un gos catalogat com a perillós o potencialment perillós.

El concepte de responsabilitat civil fa referència al compromís que adquireixes com a propietari davant els danys que pugui ocasionar el teu gos. El capital assegurat depèn de la raça del gos, però sol estar entre els 60.000 € i els 300.000 € i cobreix tant les lesions corporals com els danys materials que ocasioni a tercers.

D'altra banda, en cas que el nostre gos ocasioni danys com mossegades a un tercer o danyi mobiliari urbà com un banc, l'assegurança també proveirà assistència jurídica i assessorament per a tràmits amb l'administració pública o organismes privats.

Per saber si cal contractar una assegurança de responsabilitat civil, és necessari entendre bé què s'entén per gos perillós. Llevat d'a Madrid i el País Basc, on cal contractar una assegurança independentment de la raça, les races catalogades com a perilloses que exigeixen aquesta cobertura són: pit bull terrier, Staffordshire bullterrier, American Staffodshire terrier, rottweiler, dog argentí, fila brasiler, Tussi Inu i Akita Inu.

Al marge d'aquests vuit tipus de gossos, es consideren també potencialment perillosos aquells que tenen forta musculatura, aspecte robust i poderós, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència. A més, també s'inclouen en aquesta categoria els gossos que tenen un perímetre toràcic entre els 60 i 80 centímetres, una altura a la creu entre els 50 i 70 centímetres i un pes superior als 20 quilos. A més, també s'entenen com a perillosos els gossos que independentment de la seva raça hagin mossegat amb anterioritat.

Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Requisits que ha de complir un gos per ser assegurat

Encara que cada asseguradora pot establir els seus propis requisits per acceptar la pòlissa d'un gos, de manera general totes coincideixen a demanar que els gossos compleixin les següents característiques:

 • Tenir més de tres mesos i menys de nou anys. Per comprovar-ho els propietaris han de facilitar un certificat d'edat.
 • Estar censat i identificat amb una xapa o microxip.
 • Tenir les vacunes obligatòries en regla. Els gossos han d'estar vacunats contra el brom, la parvovirosi, l'hepatitis i la ràbia.
 • Si el seu valor econòmic supera els 300 €, l'animal ha de tenir un certificat d'acreditació de pedigrí o el Llibre d'Origen de la Raça.

Les cobertures que ofereix una assegurança per a gossos

Amb l'objectiu que cada propietari pugui contractar l'assegurança que més li convé, les asseguradores ofereixen pòlisses amb diferents nivells de cobertura.

A més d'una assegurança de responsabilitat civil, es poden contractar les cobertures següents:

 • Assistència veterinària: l'assegurança cobreix les despeses derivades del veterinari en cas d'accident o malaltia. Dins aquesta cobertura s'inclou:
  • Proves i exploracions inicials com radiografies per determinar l'abast dels danys.
  • Intervencions quirúrgiques.
  • El postoperatori.
  • Castració preventiva.
 • Robatori: en funció de la cobertura contractada, l'assegurança t'indemnitza amb el total o part del valor econòmic del gos.
 • Mort per accident: l'assegurança t'abona una indemnització si el gos mor com a conseqüència d'un accident.
 • Sacrifici: si cal sacrificar l'animal, l'assegurança cobrirà les despeses mèdiques i les d'incineració o enterrament.
 • Defensa jurídica: l'assegurança proporcionarà assistència jurídica i les indemnitzacions davant possibles situacions legals com pot ser un judici.

Si t'estàs plantejant adoptar o comprar un gos o ja en tens un, informa't bé de totes les prestacions i els preus de l'assegurança per a gossos de cadascuna de les asseguradores que disposen d'aquesta assegurança en el mercat. Actualment a BBVA no comercialitzem aquest tipus de producte, per la qual cosa aquest article és merament informatiu.

CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA
Assegurances - També podria interessar-te Assegurances - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • T'expliquem les característiques d'una assegurança de renda vitalícia i quins són els seus avantatges.
 • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
 • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

 • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.