Assegurança de vida en contractar una hipoteca

T'expliquem per què és recomanable tenir una assegurança de vida en contractar una hipoteca
Entre els requisits més freqüents per a la concessió d'un préstec hipotecari hi ha la contractació d'una assegurança de vida per part del titular de la hipoteca. Encara que no és obligatori, tenir una assegurança de vida és molt recomanable ja que en cas de defunció o incapacitat permanent total o absoluta del titular serà l'assegurança, i no els hereus, la que es faci càrrec de pagar a l'entitat bancària el capital pendent del préstec.
Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.

Hi ha assegurances de vida associades al pagament de la hipoteca. Aquestes assegurances es contracten en el mateix moment en què es concedeix el préstec hipotecari, encara que no és obligatori fer-ho amb el banc que concedeix el finançament. En funció del tipus de pagament de la prima que hàgim escollit podem trobar diferents modalitats d'assegurança de vida:

  • Pagament de capital constant: es paga la mateixa prima durant tota la vida de la hipoteca i, en cas de defunció, l'assegurança cobriria el pagament de la hipoteca i quedaria un capital addicional que es pagaria als beneficiaris designats pel titular.
  • Pagament en funció del capital pendent: la prima de l'assegurança de vida es va reduint a mesura que es va amortitzant el préstec hipotecari. L'assegurança s'extingeix després del pagament de l'última quota mensual de la hipoteca.
  • Pagament d'una prima única: es fa el pagament total del cost de l'assegurança en el moment inicial. Alguns bancs ofereixen incloure dins el préstec hipotecari el finançament del pagament d'aquesta prima.

Assegurances de vida hipotecàries: protegeix la família

A l'hora de contractar una assegurança de vida, hi ha un factor important que cal tenir en compte: la protecció de la família davant d'imprevistos futurs, tenint en compte que l'habitatge pot ser de caràcter familiar.

En aquest cas, dependrà del beneficiari que hagis assignat, ja que es poden triar familiars directes, la parella o tercers. Si el titular mor, la companyia asseguradora pagarà el capital pendent a la data de defunció. Si no s'ha contractat una assegurança de vida, els hereus hauran d'optar per una d'aquestes tres alternatives:

  • Rebutjar completament l'herència i, per tant, no ser propietaris de l'immoble hipotecat.
  • Acceptar l'herència en benefici d'inventari. Permet als hereus rebre els béns hereditaris i respondre als deutes del difunt amb aquests mateixos béns i sense necessitat d'exposar els béns propis.
  • Acceptar l'herència i respondre als deutes hipotecaris que comporta.

Si la hipoteca tenia dos titulars, el deute es dividirà al 50% entre el titular restant i els hereus; si aquests rebutgen l'herència, serà el titular restant qui hagi d'assumir el pagament de la hipoteca de manera íntegra.

Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

En cas de cancel·lació anticipada del préstec

Si el client decideix pagar el seu préstec hipotecari de manera anticipada, es poden donar dues situacions. Una, si el titular decideix cancel·lar l'assegurança, rebrà part de la prima de la seva assegurança no consumida. Una altra, l'assegurança de vida pot seguir vigent i passar a ser beneficiari qui nomeni el client i, si no ho fa, els seus hereus.

Es pot donar de baixa una assegurança de vida contractada amb una hipoteca?

És possible cancel·lar l'assegurança de vida si ha transcorregut més d'un any i s'avisa amb un mes d'antelació. Només és necessari notificar-ho a l'asseguradora.

Una altra opció és anul·lar l'assegurança de vida dins els 30 primers dies posteriors a la seva contractació i, com en l'anterior cas, només cal fer-ho saber a la companyia asseguradora, encara que l'asseguradora cobrarà la prima per la part proporcional del temps en què l'assegurança hagi estat vigent.

CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA
Assegurances - També podria interessar-te Assegurances - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem les característiques d'una assegurança de renda vitalícia i quins són els seus avantatges.
  • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
  • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

  • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.