Què és una assegurança de vida estalvi

Sabies que hi ha un producte que uneix els avantatges de les assegurances de vida i dels plans d'estalvi? Coneix aquí les assegurances de vida estalvi

L'important per contractar una assegurança és, en primer lloc, valorar bé la situació personal i familiar, per triar després la solució asseguradora que s'adapta més bé a les nostres necessitats. Per fer-ho, has d'analitzar l'impacte econòmic que pot produir en tu i en la família la teva defunció o invalidesa, així com si necessites complementar la jubilació per mantenir el nivell de vida actual. Així, mentre que per a alguns pot resultar més adequat contractar una assegurança de vida, per a altres tindrà més interès un pla d'estalvi. No obstant això, hi ha una solució que uneix els avantatges d'ambdós productes: l'assegurança de vida estalvi, amb la qual asseguraràs la teva vida i, a més, estalviaràs de forma periòdica.

Si t'interessa aquest producte, perfecte! Has trobat el que buscaves! En aquest article no només t'expliquem com funciona, sinó que ho fem, a més, a partir de la descripció dels dos productes que uneix: els plans d'estalvi i les assegurances de vida.

Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.

L'assegurança de vida

La clàssica de les assegurances és, sens dubte, l'assegurança de vida. Amb una assegurança d'aquest tipus, el prenedor paga una prima per rebre, en cas de defunció, incapacitat o malaltia greu, una indemnització econòmica establerta a la pòlissa pel capital assegurat. Aquesta és l'assegurança clàssica de, per exemple, autònoms i caps de família que volen, d'aquesta manera, protegir econòmicament els seus davant d'un imprevist.

Les primes d'aquestes assegurances varien amb l'edat de l'assegurat i permeten contractar capitals elevats que permetin mantenir el nivell de vida i/o el de les famílies en cas de produir-se alguna de les contingències garantides.

Les assegurances de vida són productes de risc, de manera que pagues una prima per assegurar-te davant les contingències detallades a la pòlissa, dins el període establert. Per tant, les primes abonades no generen ni constitueixen cap estalvi, atès que estan establertes únicament per cobrir els riscos indicats.

El pla d'estalvi

El pla d'estalvi, potser juntament amb l'assegurança de vida, és l'altre “clàssic” de les companyies d'assegurances. Consisteix en un pla d'inversió en què, regularment, el prenedor ingressa unes quantitats de diners i aquestes, com a guardiola, van generant rendiments amb el pas del temps. El pla d'estalvi té molt a veure amb els plans de pensions, ja que precisament comparteix amb aquests una gran similitud pel que fa a la finalitat: el que hi ingressa diners sol fer-ho per obtenir, el dia de demà, un complement econòmic, per exemple, a la seva pensió.

Ara bé, hi ha dues coses que diferencien radicalment els plans d'estalvi del de pensions: la durada i la tributació. A diferència dels plans de pensions, els plans d'estalvi no s'han de vincular a la jubilació; la seva durada s'estipula a priori en el contracte (5, 10, 20 o els anys que es vulgui). I pel que fa a la tributació, els plans d'estalvi tributen en l'IRPF i poden o no tenir exempció fiscal depenent del producte concret, mentre que les prestacions percebudes pels plans de pensions tributen com a rendiments del treball.

Hi ha la possibilitat de combinar ambdós productes? Naturalment! Per això serveix el que es coneix com a assegurança de vida estalvi.

Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

L'assegurança de vida estalvi

L'assegurança de vida estalvi és, precisament, la unió d'un pla d'estalvi i d'una assegurança de vida. Permeten fer aportacions periòdiques, modificar-les o interrompre-les si ho necessites, però, a més, són productes que ofereixen liquiditat en qualsevol moment ja que el capital es pot recuperar parcialment o totalment. A més, si es produeix un decés, estant la pòlissa en vigor, el capital estalviat es cobra incrementat per la rendibilitat addicional generada. El capital d'aquests productes està garantit pel Consorci de Compensació d'Assegurances. L'estalvi que s'acumuli en aquesta assegurança es pot recuperar de cop en forma de capital, o amb pagaments periòdics en forma de renda vitalícia mentre el beneficiari de l'assegurança visqui.

Hi ha diferents models d'assegurança de vida estalvi (PIES, AIELT,…), que realment són “evolucions” dels clàssics plans d'estalvi, amb fiscalitats més favorables que el pla d'estalvi genèric. Un altre exemple és el dels plans de previsió assegurats (PPA), que tenen com a finalitat contribuir amb una pensió el dia de demà i garantint el capital assolit en aquella data amb absoluta seguretat, amb una rendibilitat estable i un millor tractament fiscal dels diners, que permet deduir part de les aportacions efectuades al pla.

Aquest és, per exemple, el cas de l'assegurança PPA Acumulación que t'ofereix BBVA: fas aportacions al pla partint d'una rendibilitat garantida per endavant, i, arribat el moment de la jubilació, pots percebre tot l'estalvi acumulat en forma de capital o bé mobilitzar les posicions a altres productes d'estalvi que et permeten disposar dels diners en forma de rendes vitalícies, sense comissions ni retencions, i, a més, pots deduir avui part de les aportacions.

L'oferta és gran i cadascú ha d'optar pel producte que s'adapti més bé al seu estil de vida i voluntat de risc. Coneix a bbva.es l'oferta d'assegurances del nostre banc i, abans de res, pensa amb quin producte et sents més còmode.

CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA
Assegurances - També podria interessar-te Assegurances - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem les característiques d'una assegurança de renda vitalícia i quins són els seus avantatges.
  • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
  • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

  • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.