Un jubilat pot treballar i cobrar la pensió?

Descobreix quines opcions tenen els jubilats que volen cobrar la seva pensió sense deixar de treballar.
Encara que treballar i cobrar la pensió de jubilació poden semblar accions incompatibles, no sempre ho són, ja que hi ha opcions que permeten que les persones jubilades continuïn treballant. De fet, en un entorn d'esperança de vida creixent, cada vegada hi ha més mesures que vetllen per la viabilitat del sistema de pensions. Segueix llegint per descobrir com un jubilat pot treballar mentre cobra la seva pensió.
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Les excepcions a la regla


Cada vegada és més freqüent el cas de treballadors que compatibilitzen la seva pensió, o part d'aquesta, amb un treball per compte propi o d'altri. Pot tractar-se, per exemple, de persones amb una pensió reduïda i que necessitin ingressos extres per mantenir el seu nivell de vida. O d'empresaris que vulguin seguir mantenint el seu negoci una vegada superada l'edat de jubilació. O també, i cada vegada més, de treballadors que volen seguir sentint-se actius i aportant el seu granet de sorra a la societat amb la seva feina. Es tracta d'una opció que, en certa mesura, beneficia la Seguretat Social, per la qual cosa la legislació preveu una sèrie de circumstàncies en què les persones jubilades poden seguir treballant a la vegada que cobren una part o la totalitat de la seva pensió.

Per poder gaudir d'aquesta situació, cal complir una sèrie de requisits que varien en funció de l'activitat laboral, els ingressos o la situació del pensionista i que t'expliquem a continuació.

Jubilació activa

Aquesta modalitat permet, una vegada causada la pensió de jubilació, compatibilitzar el cobrament d'aquesta amb un treball per compte propi o d'altri sense límit de jornada. Només es cotitzarà per les contingències professionals i per incapacitat temporal, així com un 8% en concepte de solidaritat, 6% l'empresari i 2% el treballador. Per accedir a aquesta modalitat és necessari haver-se jubilat a l'edat ordinària i haver assolit el nivell de cotitzacions que hagi permès cobrar el 100% de la base reguladora.

La regla general és que es compatibilitza l'activitat amb el cobrament del 50% de la pensió de jubilació. Les cotitzacions fetes durant la jubilació activa no generen drets per al recàlcul de la pensió, que passaria a cobrar-se íntegra una vegada s'accedeixi a la jubilació definitiva. No obstant això, els treballadors autònoms amb almenys un treballador a càrrec seu podran cobrar el 100% de la seva pensió durant la jubilació activa.

Jubilació parcial

Es considera jubilació parcial la iniciada després d'haver fet els 60 anys, simultània amb un contracte de treball a temps parcial i vinculada o no amb un contracte de relleu formalitzat amb un treballador en situació d'atur o que tingui concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada. La reducció de jornada pot estar compresa entre el 25% i el 85%, depenent de la modalitat de jubilació parcial. Quan s'accedeix a una edat inferior a l'edat ordinària de jubilació, és obligat que es formalitzi un contracte de relleu.

Jubilació flexible

La jubilació flexible permet que els jubilats que ja han accedit a la jubilació es reincorporin a la vida laboral com a treballadors per compte d'altri sempre que la jornada que facin sigui d'entre un 50% i un 75% del que seria la jornada habitual per al lloc de treball que ocupen. Abans d'iniciar l'activitat, cal que el pensionista comuniqui aquesta situació a la Seguretat Social, que aplicarà una reducció de la pensió proporcional al percentatge de la jornada laboral efectuada. Els treballadors que s'acullin a aquesta mesura seguiran cotitzant fins que decideixin retirar-se definitivament, moment en què tornaran a percebre la seva pensió íntegra, que es recalcularà tenint en compte les cotitzacions fetes durant aquest període de jubilació flexible.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Pensionistes que treballin per compte propi amb ingressos inferiors a l'SMI

La Llei general de la Seguretat Social preveu també la possibilitat de compatibilitzar el 100% de la pensió de jubilació amb el treball realitzat per compte propi, sempre que els ingressos anuals provinents d'aquest treball no superin l'import del salari mínim interprofessional establert per a aquell any. Aquests pensionistes no estan obligats a cotitzar a la Seguretat Social, encara que sí que han de complir les obligacions fiscals pròpies dels autònoms.

Encara que no tots els treballadors que s'acullen a un dels casos exposats ho fan per motius purament econòmics, és cert que disposar d'ingressos extres una vegada assolida l'edat de jubilació permet tenir més llibertat a l'hora de prendre una decisió d'aquest tipus. Una de les formes de garantir aquests ingressos extres és invertint en un pla de jubilació durant la vida laboral.

Els plans de jubilació tenen importants avantatges fiscals i ofereixen molta flexibilitat pel que fa a la quantitat i freqüència de les aportacions, per la qual cosa són adequats per a tota mena d'ingressos i perfils d'estalvi. A BBVA posem a la teva disposició diferents plans de pensions que et permeten planificar la teva jubilació en funció de la teva edat i els teus objectius d'estalvi. Visita bbva.es o acosta't a una de les nostres oficines per conèixer-los i saber com podem ajudar-te a afrontar la jubilació amb seguretat.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?