Quan puc jubilar-me

T'expliquem tots els supòsits i alternatives per accedir a la jubilació

A Espanya, i després de la reforma de pensions que va entrar en vigor el 2013, l'edat ordinària de jubilació s'està incrementant des dels 65 fins als 67 anys, on quedarà fixada el 2027 i anys successius. Llavors, es podran jubilar sense penalització a l'edat de 65 anys els que acreditin almenys 38 anys i 6 mesos de cotitzacions. El 2018 l'edat ordinària de jubilació és de 65 anys i 6 mesos per als que hagin cotitzat menys de 36 anys, i de 65 anys per als que acreditin almenys 36 anys de cotitzacions.

Tanmateix, hi ha altres alternatives a la jubilació ordinària que poden avançar el moment en el qual diem adeu a la nostra vida laboral: la jubilació anticipada i la prejubilació, dues formes d'acabar la nostra etapa com a treballadors que tenen importants diferències que a continuació t'expliquem.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

La jubilació anticipada

La Seguretat Social té en compte l'opció que el treballador es retiri de la vida laboral abans de l'esmentat període ordinari de jubilació. Aquest retir pot ser voluntari per part del treballador o forçat per causes externes. Vegem aquests dos casos.

Si el treballador vol jubilar-se voluntàriament abans de l'edat ordinària, haurà de complir una sèrie de requisits que tenen a veure amb l'edat i el temps cotitzat. En concret, per poder accedir a aquesta modalitat de jubilació anticipada, el treballador haurà de tenir, com a mínim, dos anys menys de l'edat ordinària de jubilació que li correspongui. Per exemple, si un treballador es vol jubilar anticipadament el 2020, només podrà fer-ho si té 63 anys i 10 mesos d'edat o més, ja que per a aquell any l'edat ordinària de jubilació haurà pujat a 65 anys i 10 mesos. En cas que, partint de la seva trajectòria de cotitzacions, la seva edat ordinària de jubilació sigui de 65 anys, podrà anticipar-la fins als 63 anys. És important tenir en compte que als exclusius efectes de determinar aquesta edat legal de jubilació, es considerarà com a tal la que hauria correspost al treballador si hagués seguit cotitzant durant el termini comprès entre la data del fet causant i el compliment de l'edat legal de jubilació que, si escau, li sigui aplicable.

A més, per acollir-se a l'opció de jubilació anticipada haurà d'haver cotitzat almenys 35 anys i estar en situació d'alta o assimilada a l'alta a la Seguretat Social. Finalment, només es podrà accedir a aquesta modalitat de jubilació si l'import resultant de la pensió no és inferior a la pensió mínima que per llei correspondria a l'interessat en complir els 65 anys.

D'altra banda, la legislació té en compte la jubilació anticipada forçosa que es pot donar per acomiadament derivat de causes objectives de reestructuració empresarial. En aquesta modalitat, el requisit per poder acollir-se a la jubilació anticipada és tenir, almenys, 4 anys menys de l'edat ordinària de jubilació i haver cotitzat, com a mínim, 33 anys. Com a últim requisit, el treballador ha d'inscriure's a l'oficina durant un termini mínim de 6 mesos previs a la data de sol·licitud de la jubilació. 
És important recordar que per cada any que s'avanci l'edat de jubilació es reduirà la pensió pública a la qual té dret el treballador.

La prejubilació

La prejubilació se sol donar en casos d'acomiadament en què el treballador està molt a prop de l'edat de jubilació i dels anys mínims cotitzats per accedir a una pensió pública, però encara no els ha assolit. Per tant, en la prejubilació el treballador i l'empresari arriben a un acord per extingir el contracte laboral. En aquests casos el més comú és que l'empresari pagui una quantitat de diners acordada al treballador fins que aquest accedeixi a la pensió per jubilació, a més de la indemnització per acomiadament.

En molts casos de prejubilació, l'empresari es fa càrrec de les cotitzacions a la Seguretat Social del treballador a través d'un conveni especial, de tal manera que la pensió de jubilació no quedi penalitzada per períodes en què no hi ha hagut obligació de cotitzar. En altres casos és el treballador el que podrà optar per subscriure aquest conveni.

Per part seva, el treballador podrà cobrar alhora la quantitat acordada amb el seu antic ocupador més la prestació per desocupació a la qual té dret.

Cal aclarir que la Seguretat Social no té en compte la prejubilació com una modalitat de jubilació. A efectes legals, el treballador continua donat d'alta en el sistema de la Seguretat Social com a demandant d'ocupació, per la qual cosa podrà cobrar la prestació corresponent fins a un màxim de dos anys segons el que estipula la llei.

Una vegada que el treballador esgoti la prestació per desocupació, podrà accedir a l'anomenat subsidi per desocupació, la durada del qual és de sis mesos que es poden prorrogar fins a un màxim de 18. Tanmateix, si el treballador té més de 55 anys, el subsidi per desocupació s'ampliarà fins que aquest compleixi l'edat per accedir a la jubilació anticipada o jubilació ordinària. A través d'aquesta ajuda, el treballador cotitzarà a la Seguretat Social per la base mínima. És l'única prestació no contributiva en la qual el treballador cotitza per a la seva jubilació.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

La jubilació parcial

Una tercera forma d'accedir a la jubilació és fer-ho de forma parcial. En aquesta modalitat, el treballador i l'empresari acorden reduir el nombre d'hores de feina. D'aquesta manera, el treballador podrà cobrar una part proporcional de la pensió per jubilació que li pertany, i alhora cobrar una altra part proporcional al nombre d'hores que treballa.

Per poder accedir a la jubilació parcial, el treballador haurà d'haver cotitzat, almenys, 33 anys i tenir, com a mínim, dos anys menys de l'edat legal de jubilació.

Pel que fa a la jornada laboral a la qual es podrà acollir el treballador, dependrà de si la seva jubilació anticipada està acompanyada de la contractació d'un altre treballador (jubilació parcial amb contracte de relleu) o sense la contractació d'un treballador rellevista. En el primer cas, la reducció de jornada podrà ser de fins al 75% (en cas que el treballador rellevista sigui contractat de forma indefinida i amb jornada completa), mentre que en el segon, la reducció podrà oscil·lar entre el 25 i el 50%.

Mi Jubilación Mi Jubilación
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?