Volum de negoci

És la quantitat de diners que es creua sobre un determinat valor o mercat.