Volatilitat implícita

És la volatilitat que es dedueix de la cotització d'una opció en el mercat. De les diferents variables que determinen el valor de la prima en el mercat (preu de l'opció), és l'única que no es coneix per endavant.