Viva veu

Procediment de contractació tradicional utilitzada en les borses espanyoles i que consisteix en manifestar les posicions d'oferta i demanda en veu alta.