Valor en llibres

Valoració d'una societat a l'efecte de la seva venda o per saber el preu real de les seves accions.