Plans sistemàtics d'inversió

Tècnica que pretén fixar unes regles fixes d'inversió que fixa el moment de compra i de venda, la proporció més aconsellable, etc.