Interessos creditors en comptes i dipòsits

El tipus d'interès creditor determina els interessos que han generat a favor teu els teus diners al teu compte corrent, compte d'estalvi o en un dipòsit a termini. Pot ser fix o variable.