Hartzekodunen interesak kontu eta gordailuetan

Interes-tasa hartzekodunak zehazten ditu zure diruak zure kontu korronte, aurrezki-kontu edo eperako gordailuan zure alde sortu dituen interesak. Finkoa edo aldakorra izan daiteke.