GILT

És una abreviatura anglosaxona del terme gilt-edged security, amb el qual es designa els valors de màxima solvència que són equiparables a l'or. Es tracta exclusivament de deute públic sobirà emès o garantit pels governs del Regne Unit i expressat en lliures esterlines.