Especulació

Procés pel qual, en els mercats de valors, l'inversor assumeix una posició de risc esperant un benefici a curt termini, com a resultat de la fluctuació dels preus dels actius.