Base d'un futur

Diferència entre la cotització d'un futur i la cotització d'un actiu subjacent. En la data del venciment del contracte, la base ha de ser zero.