Baixista

Referit a un mercat, indica que s'espera una caiguda de preus o cotitzacions i, en conseqüència, una pujada en els tipus d'interès. Les expectatives de caiguda dels preus pressionen a vendre, cosa que al seu torn reforça aquestes expectatives.