Anàlisi tècnica

Mètode d'anàlisi borsària, destinat a facilitar la presa de decisions. A diferència de l'anàlisi fonamental, no té en compte les dades internes de les companyies o els indicadors macroeconòmics generals, sinó que es basa en les sèries històriques de preus de l'actiu analitzat. L'eina bàsica per a aquesta anàlisi és el xart o gràfic (també es denomina “anàlisi xartista”), en què es representa l'evolució històrica dels preus; sobre aquesta es tracen figures amb les quals s'intenta identificar una pauta de comportament passat, per poder predir l'evolució futura dels preus.