Acció anotada

Sistema de representació de les accions mitjançant anotacions a compte.