Análise da actualidade dos mercados

Módulo do podcast
08/11/2023

Manter a calma volve ser a decisión atinada

Analizamos a evolución dos mercados financeiros.
00:00
04:53

Manter a calma volve ser a decisión atinada

Os mercados recupéranse grazas a que os niveis actuais nos rendementos dos bonos a longo prazo poderían ser suficientes para controlar a inflación.