Que é Iberpay?

Explicámosche que é e por que necesitas unha conta noutro banco para darte de alta no BBVA

Iberpay é unha empresa española especializada en servizos de pagamento, que colabora coas grandes entidades financeiras que operan en España, entre as que se encontra o BBVA.

Un dos servizos que ofrece Iberpay é o sistema de identificación e cargo en conta, entre clientes con contas en diferentes entidades financeiras.

Por que se utilizan os servizos de Iberpay para a alta en BBVA.es?

Por cuestións de seguridade, todos os bancos que operan en España deben identificar os seus novos clientes e corroborar que todos os datos indicados no proceso de alta son correctos e veraces:

  • Nome.
  • Apelidos.
  • Data de nacemento.
  • Número de documento de identidade (NIF ou NIE).
  • Domicilio fiscal.