Fiscalidade do rescate dun plan de pensións

Os aforros de toda unha vida poden verse minguados por un rescate mal planeado: coñece a actual fiscalidade para non levar sorpresas

Contratar un plan de pensións é unha das estratexias máis rendibles para asegurar o futuro. Cunha achega mensual case simbólica, non só aforramos unha cantidade de diñeiro todos os meses, senón que, ademais, podemos reducir a nosa base impoñible do IRPF e pagar menos impostos. Agora ben, os privilexios que hoxe temos como traballadores hai que consideralos sempre tendo en mente cal será mañá a fiscalidade do rescate dun plan de pensións. Cal é o escenario impositivo ao que hai que enfrontarse ao cobrar os aforros?

Por "rescate de plan de pensións” enténdese o cobramento da cantidade acumulada no plan. Cada achega ao plan de pensións ingrésase nun fondo de pensións onde se inviste o diñeiro en función da política de investimento deste, o que xeralmente co paso do tempo xera unha rendibilidade adicional para o partícipe. Agora ben, o devandito rescate vai da man dunhas condicións impositivas concretas que hai que ter en conta.

As condicións para poder rescatar un plan de pensións son diversas. O rescate, ademais de no clásico exemplo de xubilación ordinaria, pódese facer en caso de invalidez, de falecemento, de situación de desemprego, por enfermidade grave, etc.

No momento do rescate deberemos afrontar un pagamento de impostos que variará en función de como se proceda no cobramento: se se fai a modo de renda periódica, se se fai de golpe ou se se procede a un cobramento que combine un capital e unha renda.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Rescate en forma de renda periódica

No caso dun rescate a modo de renda, o diñeiro cóbrase de forma periódica (normalmente mensual) nunha cantidade que pode ser fixa ou variable. Esta forma de rescate ten que tributarse na declaración da renda como parte dos ingresos anuais, é dicir, o diñeiro que se recibe do plan hai que consideralo xunto ao da pensión. Da suma de ambas as dúas cantidades derívase un importe anual de ingresos que, en función do importe final, pódese fixar nun tramo do IRPF máis ou menos esixente.

No ano 2017, por exemplo, a tributación por ingresos de entre 12.450 € e 20.200 € anuais foi dun 24 %, mentres que o seguinte tramo (20.200 € - 35.200 €) supuxo un 30 %. É dicir, en función do aumento dos ingresos que supoña a renda mensual, a consecuencia pode ser un gravame maior, e iso non só o primeiro ano, senón durante todo o tempo en que se cobre o diñeiro da pensión e do plan.

O rescate íntegro a modo de capital

O rescate dun plan pode facerse tamén de golpe. Deste xeito, o ingreso do capital aforrado ingrésase ao partícipe do plan. Agora ben, a consecuencia no exercicio fiscal é un ingreso económico notable que pode disparar a base de cotización.

A repercusión dun cobramento deste tipo tradúcese nun aumento da retención segundo a base impoñible do IRPF. No caso de cantidades elevadas, é importante non perder de vista que todos os ingresos anuais superiores a 60.000 € supoñen un 45 % de tributación. É dicir, a base impoñible tras o rescate configuraríase no ano do cobramento sumando a cantidade rescatada do plan aos demais ingresos que se perciban.

É necesario facer aquí un apuntamento: o devandito pagamento faise unha única vez e non é necesario volver tributar polo plan de pensións en anos posteriores, como si acontece no caso anterior: nun rescate en forma de renda farase durante toda a vida da renda.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

O rescate mixto

Existe unha terceira vía para cobrar un plan de pensións: o rescate mixto. Deste xeito pódese dividir o importe aforrado en dúas partes e, así, cobrar de golpe unha cantidade e de maneira periódica o resto.

Independentemente de como se distribúa esta cantidade, a fiscalidade do rescate do plan de pensións é exactamente a mesma á enunciada nos exemplos anteriores: o cobramento inclúese na declaración da renda como rendemento do traballo e, en función da base impoñible resultante, tribútase en consecuencia.

Xa que a fiscalidade á hora do rescate dun plan de pensións é unha cuestión importante, o BBVA pon á túa disposición diferentes ferramentas e calculadoras coas que coñecer mellor os plans de pensións. Poderás facer números sen compromiso e saber desde agora mesmo como investir para que de verdade o teu investimento pague a pena o día de mañá.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?