A importancia da diversificación de risco nos teus investimentos

Equilibra a túa carteira con distintos activos pertencentes a sectores e / ou zonas xeográficas diferentes.

Cando investimos os nosos aforros, o primeiro que debemos analizar é o risco que estamos disposto a asumir e a rendibilidade que nos gustaría obter. Dous factores que van sempre da man e cuxa relación é directamente proporcional, é dicir, cando maior sexa o nivel de risco máis alta pode ser a rendibilidade e viceversa.

De acordo con iso, podémosnos encontrar con distintos perfís e diferentes activos en que investir. Uns son máis conservadores e optan pola renda fixa (menor risco e beneficios máis baixos), outros son máis decididos e apostan pola renda variable (asumen máis risco de perda do investimento en busca dunha maior contraprestación se o investimento sae ben) e, en último lugar, están os moderados que prefiren a diversificación do risco dos seus investimentos, o que lles leva a elixir activos dos dous anteriores.

Por que temos que diversificar?

A diversificación é a mellor forma de reducir o risco de investimento. O investimento nun só tipo de activo, nun só ámbito empresarial ou nun só país, pode levarnos a perder todo o noso diñeiro se o contexto de calquera deles torna a negativo. 

De aí a importancia de diversificar os nosos investimentos, é dicir, deberíase de investir en diferentes activos, en distintos sectores e / ou zonas xeográficas. Isto vainos a axudar a reducir notablemente o risco e vainos a permitir equilibrar o rendemento de toda a nosa carteira. Isto significa que se parte dos nosos produtos ou activos de investimento sufrisen un forte revés, serían os restantes produtos ou activos os que compensarían esta caída e evitarían que perdésemos o noso diñeiro.

Como podemos aplicar a diversificación de risco dos nosos investimentos?

Unha vez coñecidos os seus beneficios, é bo coñecer que opcións temos para ampliar o noso rango de investimento. Podemos: 

  • Diversificar investimentos por activos, ou o que é o mesmo, contar cunha carteira que combine renda fixa, renda variable e, tamén, activos do mercado monetario. Un exemplo: se tes 5.000€ aforrados e invístelos unicamente en accións dunha compañía, a bancarrota desta carrexaríache perdas cuantiosas. Porén, se divides o teu diñeiro en varios activos (e prodúcese a mesma casuística) a ganancia dependerá da rendibilidade de todos eles, podendo recuperar por un lado perdídoo por outro. 
  • Diversificar investimentos por sectores, cuxa estabilidade se basea nos distintos ciclos económicos que se producen durante o ano, os cales non afectan todos os ámbitos comerciais ao mesmo tempo. Isto fai que optar polo investimento en varios poídache axudar a soportar a recesión nun deles, ao equilibrarse pola bonanza dos demais.
  • Diversificar investimentos por zonas xeográficas e non investir en accións de empresas dun único país, feito que pode ser contraproducente se se produce unha baixada nas súas previsións económicas nacionais. Unha das mellores formas de levaro a cabo é apostar por varias multinacionais establecidas en países con certeza xurídica, como Apple.
  • Diversificar investimentos por fondos xa que, por moito que queiramos abarcar, non é posible que cheguemos a todos os sectores nin zonas xeográficas de alto interese. Con esta opción é posible ampliar a nosa radio de acción grazas ao acceso aos fondos doutros fondos de investimento que se chegan onde nós non facémolo.
É certo que a diversificación de risco dos nosos investimentos evita certo estrés financeiro, Porén, antes de lanzarnos a iso, temos que ter claro o risco que estamos dispostos a asumir xa que será a base sobre a que sacarlle a máxima rendibilidade á nosa carteira de investimentos.