Trader

Especialista en operar no mercado bolsista con estratexias a curto prazo, utilizando padróns para predicir o futuro.