Tendencia

Sucesión das cotizacións bolsistas en conformidade co mesmo signo alcista ou baixista.