Stock-option

Opcións de compra de accións. Son unha forma de incentivo que se dá aos directivos das empresas e que permiten relacionar a retribución final co prezo que alcance o valor de compañía en bolsa.