Sostido

No mercado bolsista equivale a mercado estable cuxos prezos non baixan.