Sistema de negociación multilateral (SMN)

É unha opción alternativa aos tradicionais mercados secundarios organizados, en que unha entidade financeira actúa como operador dos distintos intereses de compra e venda de múltiples terceiros sobre determinados instrumentos financeiros.