Servizo de compensación e liquidación

É o organismo encargado de compensar e liquidar as operacións que previamente foron contratadas nos mercados.