Seguro de vida

É un seguro mediante o cal se garante aos beneficiarios a percepción dun capital ao producirse algunha das continxencias establecidas na póliza no caso de falecemento.

Os seguros de vida tamén poden incluír coberturas por incapacidade ou enfermidade grave, para que o propio asegurado reciba unha indemnización en caso de sufrir unha das situacións contratadas na póliza do seguro.

Nun seguro de vida interveñen:

  • O asegurador: é a empresa que se compromete a pagar a prestación.
  • O tomador: é a persoa que paga a prima.
  • A prima: é o prezo ou custo do seguro.
  • O asegurado: o titular obxecto do risco en cuxo caso de morte ou supervivencia, ou de ambos os dous eventos conxuntamente, o asegurador obrígase a satisfacer ao beneficiario un capital, unha renda ou outras prestacións convidas.

Que é un seguro de vida?

Tamén che podería interesar

  • Déixanos coidar de ti co Seguro Saúde BBVA. Goza dunha asistencia sanitaria completa nas mans dos mellores profesionais.
  • Protección para ti e para os teus en caso de enfermidade ou falecemento. Escolle a cobertura que mellor se axuste a ti.
  • O seguro á medida co que garantes a protección do teu fogar: paga só polo que necesitas.
  • O seguro que cobre os danos ocasionados á túa moto e aos seus ocupantes. Escolle a modalidade que mellor se adapte a ti.
  • Unha das maiores coberturas para o teu coche. Inclúe rotura de vidros, roubo ou incendio, danos propios e perda total.