Seguro de fogar

É un seguro o obxecto do cal é protexer aos propietarios ou inquilinos dunha vivenda contra as perdas económicas que poidan sufrir os asegurados ou os terceiros prexudicados, derivadas dunha gran variedade de riscos.

O tomador do seguro obrígase ao pagamento da prima. A cambio, se se produce un accidente ou dano, a aseguradora afronta os gastos, paga unha suma de diñeiro ou ofrece outras prestacións, segundo as coberturas contratadas na póliza do seguro.

Dependendo da modalidade do seguro que se elixa, o seguro pode cubrir tanto o continente coma o contido da vivenda, así como a responsabilidade civil extracontractual respecto da obriga de resarcir os danos e perdas causados a un terceiro ata o importe límite contratado.

O continente é o conxunto formado pola construción principal e as accesorias da vivenda asegurada, tales como as instalacións fixas e os aparellos fixos para servizos da vivenda, así como xardíns, cerramentos exteriores e instalacións deportivas ou de recreo. O contido está formado polo mobiliario e efectos, diñeiro en efectivo, xoias, obxectos especiais (metais preciosos, obras de arte, antigüidades, etc).

Que é un seguro de fogar?

Tamén che podería interesar

  • Déixanos coidar de ti co Seguro Saúde BBVA. Goza dunha asistencia sanitaria completa nas mans dos mellores profesionais.
  • Protección para ti e para os teus en caso de enfermidade ou falecemento. Escolle a cobertura que mellor se axuste a ti.
  • O seguro á medida co que garantes a protección do teu fogar: paga só polo que necesitas.
  • O seguro que cobre os danos ocasionados á túa moto e aos seus ocupantes. Escolle a modalidade que mellor se adapte a ti.
  • Unha das maiores coberturas para o teu coche. Inclúe rotura de vidros, roubo ou incendio, danos propios e perda total.