Papel de viúvas

Dise do investimento en valores mobiliarios de renda fixa emitidos coa garantía do Estado.