NYSE

(Nova York Stock Exchange) Bolsa de Valores de Nova York, máis coñecida como Wall Street, nome principal da rúa onde se encontra situada. Primeira praza bolsista dos Estados Unidos, no referente a volume de negocio, que é, ademais, un referente a nivel mundial